Klasická relaxační masáž

Je jedna z nejznámějších a nejrozšířenějších masáží. A to nejen pro své regenerační a relaxační účinky, ale také pro svou nenáročnost a zátěž na jednotlivé obtíže klienta.Proto je také tato masáž nejčastěji doporučována a vyhledávána klienty, kteří nemají mnoho nebo žádné zkušenosti s masážemi.

Význam masáže:
  • Přímo i nepřímo zvyžuje prevenci úrazů a různých zdravodních obtíží, např. bolesti svalů, šlach a kloubů.
  • Zlepšuje krevní oběh a látkovou výměnu.
  • Zkvalitňuje regeneraci sil po práci či jiné zátěži.
  • Přišpívá k rychlému odstranění únavy, osvěží u uklidní.
  • Přišpívá k lepšímu celkovému vzhledu člověka.
  • Zpomaluje vznik příznaků stárnutí, např. tvorba vrásek, zhoršení stavu kůže a podkoží.
Historie masáže:

Masáž patří mezi nejstarší regenerační procedůry, které jsou využívány dodnes.

Nejstarší písemné památky o masážích jsou známe z Egypta, kde vznikl první písemný doklad o této činnosti který je datován až do doby 5000 let před n.l.. Zde je masáž uváděna jako jeden z mnoha léčebných prostředků.

Moderní masáže se začínají rozvíjet až v 19. století. V této době vzniká klasická (zdtravotní) masáž, která vychází z tzv, „Švédské masáže“. Jejím tvůrcem je teolog a švédský literát Petr Henrik Ling, kterého k vypracování vlastního systému masáže přivedl nepříliš dobrý zdravotní stav. Právě on stanovil základní postupy „švédské masáže“, ze které vycházejí techniky používané dodne. Jde o aplikaci speciálních hmatů prováděném v přesném pořadí, které jsou zaměřený na regeneraci a odstranění zdravotních problémů.

Účinky masáže:
Biochemický účinek

představuje kožní zčervenání v místě prováděných maserských, které vyvolávájí látky přítomné v organizmu, jako acetylcholin a histamin. Tyto látky způsobují roztažení povrchových vlásečnic, které se naplní okysličenou krví a tím dojde k zčervenání kůže.

Mechanický účinek

spočívá v podpoře návratu okysličené krve z periférie zpět k srdci a tím urychluje celkovou regeneraci organizmu.

Reflexní účinek

je ovlivňobání vzdálených míst, od místa provádění masérského hmatu. To znamená, že působením na nerovná zakončení na povrchu těla můžeme ovlivnit i hluboko uložené tkáně a orgány.